PROGRAM KONFERENCJI “Sceniczne światy najnowszego teatru” 6 – 8 listopada 2012


Wtorek 6 listopada

14.30 Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

Powitanie gości:  Krzysztof Orzechowski
Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Uroczyste otwarcie Konferencji:   Jacek Krupa (członek Zarządu Województwa Małopolskiego)

14.45 – 18. 30   OBRADY

Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Niziołek (prof. w Katedrze Teatru i Dramatu WP UJ i PWST w Krakowie, redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia”)
14.45 – 15. 45 Głos eksperta:
Paweł Szkotak (Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu)
Przestrzeń wolności

15. 45. –  17. 30  Wystąpienia Przedstawicieli Teatrów partnerskich:

PICCOLO TEATRO DI MILANO (Włochy)
Marco Rossi (scenograf)
Niekonwencjonalny tekst i przestrzeń

VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ (Niemcy)
Sebastian Kaiser (dramaturg)
Inne przestrzenie teatralne – przykłady koncepcji przestrzeni w Volksbühne w ciągu ostatniego dwudziestolecia

LA ROSE DES VENTS, Scène Nationale (Francja)
Jean-Michel Dubois (dyrektor techniczny)
Stan zapotrzebowania i aktualne realizacje sceniczne we Francji w świetle moich doświadczeń

SVANDOVO DIVADLO NA SMICHOVE (Republika Czeska)
Dodo Gombár (Dyrektor artystyczny Teatru)
Scenografia jako lustro reżyserii.

PAŃSTWOWY TEATR MŁODY (Litwa)
Algirdas Latenas (Dyrektor naczelny i artystyczny)                                                           Ewolucja sceny – nowe technologie, nowy język

17. 30 – 18. 30   Dyskusja

19. 00  Spektakl
Juliusz Słowacki „Kordian”, reż. Janusz Wiśniewski
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (spektakl dla gości konferencji)

Środa 7 listopada

10.00 – 14.00   OBRADY

Moderator:  dr hab. Katarzyna Fazan (Katedra Teatru i Dramatu WP UJ, PWST w Krakowie)

10. 00- 11.00    Głos eksperta:   Nikolaj Simonow (Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny im. Antona Czechowa

11.00 -  13. 00  Wystąpienia Przedstawicieli Teatrów partnerskich

TEATR IM. WACHTANGOWA (Rosja)
Maksim Obrezkov (scenograf)
Spektakl w  online życia.
TEATR SOWRIEMIENNIK (Rosja)
Paweł Kaplewicz
„Kiełkujące” tkaniny (Aracco) jako element tworzenia nowej rzeczywistości teatralnej

KIJOWSKI AKADEMICKI TEATR MŁODY (Ukraina)
Wolodymir Karaszewskij
Scenografia efektywna

LWOWSKI AKADEMICKI TEATR VOSKRESINNIA (Ukraina)
Jarosław Fedoryszyn (Jarosław Fedoryszyn (Dyrektor naczelny i artystyczny, reżyser,  aktor)                                                                                                                                Przestrzeń sceniczna jako jeden z najważniejszych elementów spektaklu

TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE (Polska)
Krzysztof Orzechowski (Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)
Sceniczne światy dawniej i dziś

13. 00 – 14. 00  Dyskusja
16. 30 – 19. 30  Pokazy techniki scenicznej
Czwartek 8 listopada
10. 00 – 15.00  Wizyta w Alvernia Studios ((dla gości konferencji)
16. 30 – 18. 00 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

Moderator: prof. UJ dr hab. Anna Burzyńska (kierownik Katedry Teorii Literatury WP UJ, kierownik literacki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)

18. 00   Oficjalne zamknięcie Konferencji

Uwaga: Całość Konferencji będzie tłumaczona symultanicznie na języki wszystkich jej uczestników

Partnerzy Projektu:
1.Alvernia Studios sp. z.o.o
2. Polsound sp. z o.o. – systemy nagłośnieniowe i studyjne
3. Elwo-Light – oświetlenie sceniczne i teatralne
4. Tuchler Polska – technika estradowa
5. Mediam sp. z o.o. – lasery i wizualizacja

 

 

Konferencja “Sceniczne światy najnowszego teatru”

Trzeci etap międzynarodowego projektu realizowanego przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie od roku 2011 dotyczy przemian, jakie w pierwszej dekadzie XXI wieku zaszły w pojmowaniu funkcji i sposobów organizacji przestrzeni, w której odbywa się widowisko teatralne. Podobnie jak w poprzednich dwóch etapach, tak i teraz będzie nam chodziło o porównanie jakości i stopnia tych przemian na Wschodzie i Zachodzie Europy, o ocenę ich konsekwencji dla europejskiego życia teatralnego, a także o określenie ich relacji do wcześniejszych tradycji teatralnych. W konferencji, oprócz przedstawicieli Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, wezmą też udział reprezentanci dziewięciu europejskich teatrów partnerskich: Piccolo Teatro di Milano, Volksbühne z Berlina, Teatrów im. Wachtangowa i Sowriemiennika z Moskwy, Svandovo Divadlo na Smichowe z Pragi, La Rose de Vens z Francji, Kijowskiego Akademickiego Teatru Młodego, Lwowskiego Akademickiego Teatru  Woskresinnia i Państwowego  Teatru  Młodego  z Wilna ), a także zaproszeni goście – teatrolodzy, krytycy teatralni, animatorzy życia teatralnego, studenci szkół teatralnych i wielu innych.

Interesowały nas będą zarówno przemiany przestrzeni teatralnych, które zaszły w ciągu ostatnich dziesięciu lat, jak i problemy dotyczące nowych sposobów zagospodarowywania przestrzeni scenicznej. W tym pierwszym przypadku spróbujemy przede wszystkim postawić pytania, jakie są konsekwencje coraz bardziej widocznej tendencji do anektowania przestrzeni pozateatralnych i wirtualnych w praktykach dzisiejszego teatru oraz zbadać czy w teatrze XXI wieku istnieje konflikt pomiędzy tymi przestrzeniami i przestrzenią tradycyjną  (klasycznym budynkiem teatralnym) czy też wielość rozmaitych przestrzeni wykorzystywanych obecnie dla tworzenia widowisk teatralnych jest świadectwem rozmaitości i wielokierunkowości jego twórczych poszukiwań. Gdy chodzi o przestrzeń tradycyjną, będziemy zastanawiali się nad nowymi sposobami budowania relacji między sceną i widownią oraz nad ich funkcją.

W przypadku przestrzeni scenicznej spróbujemy przyjrzeć się aktualnym tendencjom dotyczącym sposobów jej organizacji (np. zmierzchowi scenografii werystycznej, tworzeniu scenografii umownych i minimalistycznych, wykorzystywaniu scenografii naturalnych oraz niekonwencjonalnych sposobów kreowania przestrzeni scenicznej itp.), a także wszelkim dostrzegalnym przemianom w pojmowaniu funkcji rozmaitych środków służących realizacji scenicznej (oświetleniu, zabudowie sceny, technikom itp.). Ponadto – nowym tendencjom w kostiumografii oraz nowym sposobom wykorzystania rekwizytów i kostiumów, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Wreszcie – interesował nas będzie również udział najnowszych technik medialnych (projekcji, przekazów internetowych i telewizyjnych, technik komputerowych itp.) w budowaniu przestrzeni teatralnych i scenicznych oraz znaczenie wszystkich tych elementów dla ogólnego kształtu artystycznego współczesnego spektaklu. Wykorzystując  osiągnięcia najnowszej estetyki performatywności, zapytamy też o nowe sposoby wytwarzania materialności w praktykach teatralnych i o ich rolę w performatywnym oddziaływaniu na percepcję odbiorcy.

Mamy nadzieję, że nasze listopadowe spotkanie pozwoli Państwu zapoznać się z wielością i różnorodnością scenicznych światów najnowszego teatru.