Informacje o konferencji

Drugi etap Międzynarodowego Projektu, realizowanego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poświęcony będzie przemianom w pojmowaniu funkcji aktora i technik gry aktorskiej, jakie zaszły w teatrze europejskim ostatniej dekady. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy przemiany te w takim samym stopniu dotyczą teatru Europy Wschodniej i Zachodniej oraz jakie miejsce w tym procesie przemian zajmuje Polska. Chodziło nam będzie również o ocenę ich konsekwencji dla europejskiego życia teatralnego, a także o określenie ich relacji do wcześniejszych tradycji teatralnych.

W szczególności, będą nas interesowały następujące kwestie:

  • aktorstwo „tradycyjne” i „nowoczesne” – co znaczą obecnie te rozróżnienia i czy są zasadne?;
  • głos i ciało aktora – współistnienie czy konflikt słownych i pozasłownych środków wyrazu aktorskiego w najnowszym teatrze wobec ekspansji nowych form teatru „cielesnego” (np. anglosaskiego physical theatre, francuskiego théâtre du corps itp.);
  • głos, ciało i płeć aktora jako obszar eksperymentu scenicznego;
  • relacja aktor-widz dawniej i dziś: dystans sceniczny i „kultura obnażania”, problem granic obsceniczności i ich zacierania;
  • aktor czy performer? Wpływ performansu na techniki gry aktorskiej, funkcja improwizacji w działaniach scenicznych aktora;
  • polityczne i etyczne aspekty gry aktorskiej i nowych aktorskich strategii aktywizacji publiczności;
  • najnowsze formy wyrazu scenicznego jako wyzwanie dla współczesnego aktora.

W ramach tej części projektu, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w dniach 29-31 maja odbędzie się międzynarodowa Konferencja pt. „Aktor: ciało i słowo w najnowszym teatrze”.

W Konferencji wezmą udział eksperci oraz goście z dziewięciu europejskich teatrów partnerskich: niemieckiego Volksbühne (Berlin), włoskiego Piccolo Teatro di Milano (Mediolan), francuskiego La Rose des Vents (Villaneuve d’Ascq Codex, metropolia Lille), czeskiego Svandovo Divadlo Na Smichove (Praga), dwóch teatrów rosyjskich: „Sovremiennika” (Moskwa) i Teatru im. E. Wachtangowa (Moskwa), dwóch ukraińskich – Lwowskiego Akademickiego Teatru Voskresinnia i Kijowskiego Akademickiego Teatru Młodego oraz z Państwowego Teatru Młodego Litwy (Wilno).

Program konferencji (29-31 maj)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„Aktor: słowo i ciało w najnowszym teatrze”

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 29 – 31 maja 2012

29 maja wtorek

14.30 Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

Powitanie gości:   Krzysztof Orzechowski
(dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie)

Uroczyste otwarcie Konferencji:   Jacek Krupa
(członek Zarządu Województwa Małopolskiego)

14.45 – 19.30   OBRADY
Moderator: prof. dr hab. Dariusz Kosiński  (profesor w Katedrze Performatyki WP UJ, dyrektor naukowy Instytutu im. J. Grotowskiego we Wrocławiu).

14.45   Głos eksperta:   Mark Geurden  (Troubleyn  - Teatr Jana Fabre’a, Antwerpia)
Ciało performatywne w pracy scenicznej Jana Fabre’a

15.45. – 16. 45   Dyskusja

16. 45. –  18.30  Wystąpienia Przedstawicieli Teatrów partnerskich:

PICCOLO TEATRO DI MILANO (Włochy)

Riccardo Massai (reżyser)

Współczesny tekst, głos i ciało aktora

VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ (Niemcy)

Sebastian Kaiser  (dramaturg)

Teatr  ponad  tekstem, ciałem i głosem – przykłady z estetyki Volksbühne

LA ROSE DES VENTES  (Francja)

Mikäel Serre  (aktor i reżyser)

Aktor: głos i ciało w najnowszym teatrze

SVANDOVO DIVADLO NA SMICHOVE (Republika Czeska)

Dodo Gombar   (dyrektor artystyczny Teatru)

Aktor, Apostoł?

PAŃSTWOWY TEATR MŁODY (Litwa)

Algirdas Latėnas( aktor, reżyser, dyrektor Teatru)

Aktor w pułapce formalizmu

18. 30 – 19. 30   Dyskusja

20. 00   Spektakl  H. Ibsen „Peer Gynt”, reż. Rafał Sabara

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie (spektakl dla gości konferencji)

30 maja środa

10.00 – 14.00   OBRADY
Moderator: prof. UJ dr hab. Anna Burzyńska (kierownik literacki Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, kierownik Katedry Teorii Literatury WP UJ)

10.00  Głos eksperta: Andrzej Seweryn (Teatr Polski, Warszawa)
Niegasnąca potęga słowa w teatrze XXI wieku ?

11.00 –  12.00  Dyskusja

12.00 – 14.00  Wystąpienia Przedstawicieli Teatrów partnerskich

TEATR IM. WACHTANGOWA (Rosja)
Rinas Tuminas (reżyser, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru)

Odrzucenie  mowy i ciała. Brak konfliktu w grze aktorskiej i poszukiwanie nowych przestrzeni.

TEATR SOWREMIENNIK (Rosja)
Elena Plaksina (aktorka)
Szkoła aktorska Sowriemiennika – tradycja i nowoczesność

KIJOWSKI AKADEMICKI TEATR MŁODY (Ukraina)
Valerij  Fialko  (krytyk teatralny)
Aktorstwo „tradycyjne” i „nowoczesne” – co znaczy to rozróżnienie? I czy jest uprawnione?

LWOWSKI AKADEMICKI TEATR VOSKRESINNIA (Ukraina)
Petro Mykytiuk i Wolodymir Gubanow (aktorzy)
Dialog lub rozmowa o teatrze

TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE (Polska)
Krzysztof Orzechowski (aktor, reżyser, pedagog, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru)

Aktor XXI wieku.  Słowo czy mowa ciała? Teatr – aktorski matecznik czy pułapka?

16. 30 – 19. 30  Dyskusja

20. 00  Spektakl   „Obcy”  wg A. Camusa, reż. Anna Smolar

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie (spektakl dla gości konferencji)

31 maja czwartek

11.00  – 14.00  OBRADY

Moderator: prof. UJ dr hab. Anna Burzyńska (kierownik literacki Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, kierownik Katedry Teorii Literatury WP UJ)

11. 00.  Podsumowanie Konferencji

11.30. – 12.00  Sprawozdania z  warsztatów

12.00 –  14. 45  Dyskusja podsumowująca

14. 45 – 15.00  Oficjalne zamknięcie Konferencji

19.00  Spektakl  H. Levin „Udręka życia”, reż. Iwona Kempa, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie (spektakl dla gości konferencji)

Uwaga: Całość Konferencji będzie tłumaczona symultanicznie na języki wszystkich jej uczestników

Lider Projektu – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie , pl. Św Ducha 1, 31-023 Kraków,        Tel. 12 4244513, 124244519,

Dyrektor Naczelny i Artystyczny  Krzysztof Orzechowski
Kierownik Projektu Anna Burzyńska
Koordynator Projektu Krzysztof Dubiel
e-mail: teatr21wieku@slowacki.krakow.pl

Podsumowanie konferencji

W dniach 12-14 grudnia br. foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie stało się w pełnym tego słowa znaczeniu miejscem europejskiego „szczytu teatralnego” – przy wspólnym, owalnym tym razem stole spotkali się goście (dyrektorzy teatrów, kierownicy literaccy, dramaturdzy, reżyserzy, krytycy teatralni, aktorzy i menedżerowie życia teatralnego) reprezentujący dziewięć, liczących się teatrów europejskich: niemiecki Volksbühne, włoski Piccolo Teatro di Milano, francuski La Rose des Vents, czeski Svandovo Divadlo Na Smichove, dwa teatry rosyjskie (moskiewskie): „Sovremiennik” i Teatr im. E. Wachtangowa, dwa ukraińskie – Lwowski Akademicki Teatr Voskresinnia i Kijowski Akademicki Teatr Młody oraz Państwowy Teatr Młody Litwy. Czytaj dalej

Galeria zdjęć z konferencji

Prezentujemy galerię zdjęć z konferencji „Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszym teatrze”, która odbyła się 12-14 grudnia 2011 roku w Krakowie.