Pliki Cookie

Czym są?

Pliki Cookie, nazywane także „ciasteczkami”, to dane informatyczne tworzone podczas przeglądania danej strony internetowej i do niej przypisane. Ich zadaniem jest przechowywanie informacji mających wpływ na jej poprawne działanie oraz personalizację ustawień. Przechowywane są na komputerze użytkownika w postaci małych plików tekstowych. Pojedynczy plik Cookie pełni rolę zmiennej zawierającej nazwę strony do której jest przypisany, nazwę własną oraz nadaną wartość. Pliki niezbędne do poprawnego działania zawierają informacje odnośnie aktualnej sesji, co umożliwia między innymi kontrolę stanu logowania użytkowników. Pomocnicze pliki Cookie wykorzystuje się do przechowywania informacji dotyczących preferencji użytkownika oraz badania aktywności na stronie internetowej.

Preferencje użytkownika – oferowane przez daną stronę internetową funkcjonalności dotyczące np. koloru tła, wielkości czcionki, ustawień automatycznego logowania.

Badanie aktywności – wykorzystanie plików Cookie do określenia ilości wejść na daną stronę internetową oraz jej podstrony. Pozwala także określić skąd nastąpiło przekierowanie na stronę internetową.

Ponadto pliki Cookie podzielić można na trwałe, czyli takie które zapisane zostają na dłużej niż pojedyncze odwiedziny strony oraz sesyjne, czyli tworzone ponownie przy każdym załadowaniu strony.

Jak kontrolować?

Domyślnie przeglądarki internetowe zezwalają na pełne wykorzystanie plików Cookie. W celu zmiany tych ustawień należy skorzystać z dokumentacji technicznej danej przeglądarki. Zwykle użytkownik ma możliwość całkowitego wyłączenia obsługi plików Cookie lub wymuszenia akceptacji plików dla każdej z odwiedzanych stron poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

Jak usunąć?

Większość przeglądarek internetowych pozwala na usunięcie plików Cookie wraz z historią przeglądanych stron. W innym przypadku należy skorzystać z dokumentacji technicznej lub pomocy technicznej wykorzystywanej przeglądarki.

Zdjęcia z konferencji “Sceniczne światy najnowszego teatru” 6 – 8 listopada 2012

Zdjęcia z konferencji.

Konferencja “Sceniczne światy najnowszego teatru”

Trzeci etap międzynarodowego projektu realizowanego przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie od roku 2011 dotyczy przemian, jakie w pierwszej dekadzie XXI wieku zaszły w pojmowaniu funkcji i sposobów organizacji przestrzeni, w której odbywa się widowisko teatralne. Podobnie jak w poprzednich dwóch etapach, tak i teraz będzie nam chodziło o porównanie jakości i stopnia tych przemian na Wschodzie i Zachodzie Europy, o ocenę ich konsekwencji dla europejskiego życia teatralnego, a także o określenie ich relacji do wcześniejszych tradycji teatralnych. W konferencji, oprócz przedstawicieli Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, wezmą też udział reprezentanci dziewięciu europejskich teatrów partnerskich: Piccolo Teatro di Milano, Volksbühne z Berlina, Teatrów im. Wachtangowa i Sowriemiennika z Moskwy, Svandovo Divadlo na Smichowe z Pragi, La Rose de Vens z Francji, Kijowskiego Akademickiego Teatru Młodego, Lwowskiego Akademickiego Teatru  Woskresinnia i Państwowego  Teatru  Młodego  z Wilna ), a także zaproszeni goście – teatrolodzy, krytycy teatralni, animatorzy życia teatralnego, studenci szkół teatralnych i wielu innych.

Interesowały nas będą zarówno przemiany przestrzeni teatralnych, które zaszły w ciągu ostatnich dziesięciu lat, jak i problemy dotyczące nowych sposobów zagospodarowywania przestrzeni scenicznej. W tym pierwszym przypadku spróbujemy przede wszystkim postawić pytania, jakie są konsekwencje coraz bardziej widocznej tendencji do anektowania przestrzeni pozateatralnych i wirtualnych w praktykach dzisiejszego teatru oraz zbadać czy w teatrze XXI wieku istnieje konflikt pomiędzy tymi przestrzeniami i przestrzenią tradycyjną  (klasycznym budynkiem teatralnym) czy też wielość rozmaitych przestrzeni wykorzystywanych obecnie dla tworzenia widowisk teatralnych jest świadectwem rozmaitości i wielokierunkowości jego twórczych poszukiwań. Gdy chodzi o przestrzeń tradycyjną, będziemy zastanawiali się nad nowymi sposobami budowania relacji między sceną i widownią oraz nad ich funkcją.

W przypadku przestrzeni scenicznej spróbujemy przyjrzeć się aktualnym tendencjom dotyczącym sposobów jej organizacji (np. zmierzchowi scenografii werystycznej, tworzeniu scenografii umownych i minimalistycznych, wykorzystywaniu scenografii naturalnych oraz niekonwencjonalnych sposobów kreowania przestrzeni scenicznej itp.), a także wszelkim dostrzegalnym przemianom w pojmowaniu funkcji rozmaitych środków służących realizacji scenicznej (oświetleniu, zabudowie sceny, technikom itp.). Ponadto – nowym tendencjom w kostiumografii oraz nowym sposobom wykorzystania rekwizytów i kostiumów, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Wreszcie – interesował nas będzie również udział najnowszych technik medialnych (projekcji, przekazów internetowych i telewizyjnych, technik komputerowych itp.) w budowaniu przestrzeni teatralnych i scenicznych oraz znaczenie wszystkich tych elementów dla ogólnego kształtu artystycznego współczesnego spektaklu. Wykorzystując  osiągnięcia najnowszej estetyki performatywności, zapytamy też o nowe sposoby wytwarzania materialności w praktykach teatralnych i o ich rolę w performatywnym oddziaływaniu na percepcję odbiorcy.

Mamy nadzieję, że nasze listopadowe spotkanie pozwoli Państwu zapoznać się z wielością i różnorodnością scenicznych światów najnowszego teatru.

Galeria zdjęć z konferencji 29-31 maj 2012

Galeria zdjęć z konferencji „Aktor: słowo i ciało w najnowszym teatrze”, która odbyła się w dniach 29-31 maja 2012 roku.