Warsztaty dramaturgiczne

Od 1 grudnia 2011 roku Teatr im. Juliusza Słowackiego zaprosił na warsztaty dramaturgiczne.
W trakcie zajęć polscy i zagraniczni artyści omawiali tematy: „Tekst w teatrze XXI wieku”, „Sztuka aktorska XXI wieku”. Pasjonaci teatru uczestniczyli w zderzeniu teorii z praktyką. Dyskutowali z wybitnymi twórcami, omawiali teksty, ćwiczyli techniki ekspresji aktorskiej.

To była szansa na międzynarodową konfrontację doświadczenia, wiedzy i konkretnych umiejętności. Wierzymy, że udział w zajęciach przybliżył istotę przemian we współczesnym teatrze. Bezcennym kapitałem wyniesionym z warsztatów są kontakty. Mamy nadzieję, że nasi goście będą je pielęgnować – przecież teatr to ludzie..

Możliwość komentowania jest wyłączona.