Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszym teatrze

Wymiana doświadczeń i ożywienie kontaktów między teatrami z Europy Wschodniej i Zachodniej – to cel Konferencji „Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszym teatrze”. Spotkanie jest częścią projektu EAST MEETS WEST – WEST MEETS EATS, którego organizatorem jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W trakcie Konferencji spróbujemy określić kondycję teatru XXI wieku.

Porozmawiamy o zmianach w tekście teatralnym, sztuce aktorskiej i przestrzeni scenicznej; omówimy specyfikę nowych form dramatycznych. Mamy nadzieję, że wspólnie z wybitnymi twórcami – aktorami, reżyserami, dramaturgami, a także z dyrektorami teatrów znajdziemy odpowiedź na pytanie, w jakim miejscu znajduje się współczesny teatr i jakie miejsce na europejskiej arenie zajmuje Polska. W dniach 12 – 14 grudnia 2011 roku foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego stanie się centrum dyskusji pasjonatów teatru. Zapraszamy do włączenia się do niej…
Konferencja ma charakter otwarty. Udział w niej jest bezpłatny.

EAST MEETS WEST – WEST MEETS EAST. TEKST W TEATRZE XXI WIEKU
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszym teatrze”
12-14 grudnia 2011
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Ostatnia dekada przyniosła teatrowi wiele przemian, dotyczących tekstu teatralnego, gry aktorskiej, oraz praktyk i technik scenicznych. Odnotowaniu tych przemian i ocenie ich konsekwencji służy międzynarodowy projekt EAST MEETS WEST – WEST MEETS EAST. TEATR XXI WIEKU, który Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zainaugurował w bieżącym roku i który będzie kontynuowany do końca roku przyszłego.
Oprócz Polski, w projekcie tym bierze udział dziewięć liczących się teatrów europejskich, a jednym z jego ważnych celów jest odpowiedź na pytania – czy wspomniane przemiany w takim samym stopniu dotyczą praktyk teatralnych Wschodniej i Zachodniej Europy; jak mają się one do tradycji teatralnych tych regionów i jakie miejsce w tym procesie zajmuje nasz kraj.

Pierwsza część projektu skoncentrowana jest na aktualnej kondycji tekstu teatralnego – w szczególności w kontekście takich istotnych zjawisk ostatnich lat, jak zwrot postdramatyczny, polityczny i performatywny.

Podczas naszej Konferencji spróbujemy porozmawiać o specyfice nowych form dramatycznych (zwłaszcza postdramatu i performansu) w ich relacji do tradycyjnego dramatu, a – jednocześnie – odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wobec ekspansji tych form, „klasycznemu” tekstowi zagraża w chwili obecnej zniknięcie?

Będzie nas również interesowała nowa koncepcja polityczności teatru: jak należy ją rozumieć – tzn. z jakimi odmianami polityczności w teatrze spotykamy się dzisiaj? A także – jaką funkcję pełnią tekst i zdarzenie teatralne w aktualnym teatrze politycznym?
Ważna stanie się także odpowiedź na leżące u podłoża tych wszystkich problemów podstawowe pytanie o formę tekstu (i spektaklu) politycznego. A konkretnie: jakie formy tekstu i zdarzenia teatralnego okazują się najbardziej skuteczne w realizacji szeroko rozumianych celów politycznych teatru? Co znaczy obecnie odpowiedzialność tekstu i spektaklu teatralnego? I jak najnowszy teatr polityczny komunikuje się widzem?
Zależy nam również na spotkaniu, a zrazem zderzeniu ze sobą teorii i praktyki. Dlatego też w programie naszej Konferencji wypowiedzi znawców zagadnienia zostaną wzbogacone krótkimi relacjami praktyków teatru – zaproszonych gości z teatrów Europy Wschodniej i Zachodniej, którzy na co dzień stykają się z tymi wszystkimi problemami w swojej pracy scenicznej.

Mamy nadzieję, że nasze grudniowe spotkanie w Krakowie zaowocuje bardzo inspirującą wymianą doświadczeń, a w przyszłości – ożywieniem naszych wzajemnych kontaktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.